Digitalt Årsmötet HYRESGÄSTFÖRENINGEN NYNÄSHAMN

Vi kommer genomför årets årsmöte digitalt den 11 mars 2022 kl. 13:00.

Sista dag att anmäla deltagande i det digitala årsmöte är den 8 mars 2022 kl. 18:00.

Nomineringar till styrelsen och revisorer ska vara valberedningen tillhanda senast den 11 februari 2023 kl. 13:00 mer information se https://wp.me/P5pW3B-l5

Har du frågor kring årsmötet kan du ring vår vxl 070 697 27 44 eller skicka e-post på info@hgfnynas.com

Handlingar till årsmötet

Handlingarna skickas med länken

Manualer för digitala möten och verktyg

Zoom:

Instruktioner med bilder om hur du deltar i ett Zoom-möte (PDF)

Om du vill delta på mötet via fast telefon :

Ring in till mötet med telefon (PDF)

Så ansluter du till ett Zoom-möte